Evin Incir (S) får demokratifrågor som ansvarsområde i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Evin Incir (S) utsågs på tisdagen till ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt i utskottet för utvecklingsfrågor (DEVE).

– Den europeiska unionen står inför stora problem. Demokrati och rättsstatens principer attackeras från högerkrafter – utvecklingen i Polen och Ungern, men också Italien, är väldigt oroande. Med mina två utskott kan jag vara med och säkerställa att vi når resultat, fortsätter Evin Incir.

– Det känns som kombinationen mellan LIBE-utskottet och utvecklingsutskottet hakar i varandra på ett bra sätt. Vi måste bedriva en biståndspolitik som lever upp till FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, samtidigt som vi fortsätter arbetet för en gemensam migrationspolitik i EU, säger Evin Incir.

Övriga ledamöter i den svenska socialdemokratiska delegationen tar plats i följande utskott:

Heléne Fritzon – delegationsledare och vice ordförande i den socialdemokratiska gruppen Soc&Dem, med ansvar för frågor som rör den sociala pelaren, blir ledamot i jämställdhetsutskottet (FEMM) samt i utskottet för kultur och utbildning (CULT) och utskottet för industri, forskning och energifrågor (ITRE).

Johan Danielsson – ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN) och i sysselsättningsutskottet (EMPL).

Jytte Guteland – ledamot i miljöutskottet (ENVI) samt i utrikesutskottet (AFET) .

Erik Bergkvist – ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI) samt i budgetutskottet (BUDG).

* * *

Presskontakt
Lars Hagberg, pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

* * *

facebook Twitter Email