Klimatomställningen måste vara rättvis

Debattartikel av Jytte Guteland, Evin Incir och Marlene Burwick i Aftonbladet den 9 december 2019.

Debattörerna: Inget land kan sopa ansvaret under mattan

Just nu pågår FN:s klimattoppmöte i Madrid. Nyligen presenterade FN en rapport som konstaterar att världens länder måste femfaldiga de klimatåtgärder som utlovats om Parisavtalets 1,5-gradersmål ska nås.

Det är en tydlig väckarklocka till beslutsfattare världen över, inte minst till de högerkonservativa krafter som försöker bromsa klimatarbetet.

Klimathotet är vår tids största utmaning. Isar smälter, havsnivåer stiger och öknar breder ut sig världen över. I vårt eget land har torka och skogsbränder de senaste åren blivit allt vanligare.

Enligt forskare väntas konsekvenserna bli ännu värre och ödesdigra om vi inte lyckas vända utvecklingen inom en knapp tioårsperiod. Fokus måste helt enkelt riktas till att minska de globala koldioxidutsläppen – rejält.

Parisavtalets 1,5-gradersmål får inte begränsas till att vara en hyllvärmare. Nu fordras handling från världens ledare.

Härom veckan utlyste Europaparlamentet ett klimatnödläge, vilket vi socialdemokrater var pådrivande för. Det sänder en tydlig, skarp signal till EU:s samtliga institutioner och medlemsländer att ta klimatfrågan på största allvar. Vi har också – tillsammans med andra progressiva grupper – drivit igenom att Europaparlamentet står bakom en 55 procentig minskning av EU:s samlade klimatutsläpp till 2030.

Just nu vägrar flera av EU:s medlemsländer att öka takten. Därför är det viktigt att Europaparlamentet kräver detta, samtidigt är vi medvetna om att ännu högre ambition krävs om utsläppen ska minska radikalt.

Medan den globala upphettningen är ett hot är klimatpolitiken tvärtom en möjlighet. Genom att agera finns stora vinster för samhället att hämta hem i form av nya jobb, förbättrad folkhälsa och ekonomisk tillväxt.

EU-kommissionen har visat att klimatomställningen innebär fler, inte färre jobb för Europa. Exempelvis kan ytterligare knappt en miljon nya arbetstillfällen skapas och ytterligare 400 000 jobb kan skapas bara genom energieffektiviseringar. Att gå först i klimatomställningen är därför en stor möjlighet för Sverige och Europa.

På hemmaplan har vi som ambition att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Om fler länder ska bidra är det viktigt att vi går före och visar att klimatomställningen och välfärdsbygget går hand i hand.

Därför investerar vi nu kraftfullt i laddinfrastruktur, solcellsstöd och andra klimatinvesteringar som gör det billigare för människor att ta del av klimatomställningen. Steg för steg ska vi fortsätta genomföra reformer som gör det enklare och billigare att leva klimatsmart.

Vi socialdemokrater har en medvetenhet om att ökade klyftor, fattigdom och orättvisor bidrar till minskad legitimitet för demokratin och politikens förmåga att lösa svåra samhällsproblem.

Därför måste utgångspunkten för den globala klimatpolitiken vara en rättvis klimatomställning som bygger på solidaritet mellan länder och människor, där ingen lämnas efter.

Ingen enskild stat eller individ kan bära hela ansvaret. Samtidigt kan inget land sopa ansvaret under mattan. Världens länder måste ta ett solidariskt ansvar, där rikare länder bidrar mer till omställningen och tar täten.

Samtidigt ska ingen enskild individ påföras skuld och skam för klimatförändringarna. I stället måste vi gemensamt bidra till klimatomställningen utifrån egen förmåga. Det är en rättvis klimatomställning – med folket, för folket och av folket.

Samtidigt väcker det oro och funderingar över den strutsmentalitet som uppenbarar sig hos högerkonservativa politiker.

Antingen förringas klimathotet till ”modeord” eller att de gång på gång röstar för att sänka EU:s klimatambitioner, samtidigt som det påstås att klimatfrågan ska lösas av någon annan, någon annanstans. Ännu mer oroande blir det när samma politiker vill regera med stöd av Sverigedemokraterna, vars företrädare mer eller mindre förnekar klimatförändringarna.

Klimatklockan tickar och om vi inte radikalt minskar utsläppen, väntar ödesdigra konsekvenser för vår planet. Nästa vecka deltar vi socialdemokrater på klimattoppmötet i Madrid och för oss är läget glasklart: om vi radikalt ska minska de globala utsläppen behöver vi en rättvis klimatomställning, där Sverige och EU går före i klimatarbetet.

Nyckeln till en offensiv klimatpolitik ligger i att ansvaret fördelas efter förmåga och resurserna ges efter behov – både mellan världens länder och enskilda människor.

Jytte Guteland, Europarlamentariker som leder den socialdemokratiska gruppen i miljöutskottet på COP25 (S)
Evin Incir, Europaparlamentariker som deltar vid COP25 från Europaparlamentets utvecklingsutskott (S)
Marlene Burwick, riksdagsledamot som deltar vid COP25 från miljö- och jordbruksutskottet (S)

* * *

facebook Twitter Email