Omställningen får inte leda till utnyttjande

På flera håll ser vi oroväckande tecken på att vissa lösningar för den gröna omställningen sker på bekostnad av social och ekonomisk hållbarhet, skriver tre S-debattörer.

Debattartikel av bla Evin Incir i Svenska Dagbladet den 7 april 2021.

Yrvaket och något famlande har världen börjat ta den ödesdigra klimatförändringen på allvar och allt fler aktörer har påbörjat att sakta men säkert vidta åtgärder med sikte på klimatsmarta och ekologiskt hållbara samhällen.

Som en konsekvens av klimatförändringar riskerar över en miljard människor att försättas på flykt 2050. Samtidigt hotar den globala uppvärmningen även mänskliga rättigheter och sätter demokratin på prov. Inget blir tydligare än detta – den gröna omställningen, jämlikhet och kampen för våra mänskliga rättigheter måste gå hand i hand. Det är därför livsavgörande att världens länder börjar agera.

På flera håll ser vi emellertid oroväckande tecken på att vissa lösningar för den gröna omställningen sker på bekostnad av social och ekonomisk hållbarhet, alltså går stick i stäv med vissa av sina syften. Det är oacceptabelt.

Tidigare har vi hört rapporter om att litiumutvinningen i Bolivia begränsar lokalbefolkningens tillgång till vatten och att koboltutvinning i Kongo kan kopplas samman med barnarbete i gruvorna. Nu senast fick vi rapporter om att svenska och europeiska företag säljer solpaneler producerade av tillverkaren Jinko med kopplingar till Xinjiangregionen i Kina. I samma område där det enligt Amnesty International och andra människorättsorganisationer finns omskolningsläger för tvångsindoktrinering under hot och extrem övervakning av över en miljon uigurer, kazaker och andra muslimska grupper. Det handlar om rent och skärt slaveri och att förinta den muslimska gruppen i landet.

Priserna på kinesiska solceller sjönk för två år sedan efter att EU tog bort tullavgifterna. Mer samarbete och rimliga priser är visserligen bra för att möjliggöra vanligt folks omställning till ett hållbart liv, men schyssta villkor måste alltid i alla lägen säkerställas och mänskliga rättigheter upprätthållas. Inget annat är acceptabelt. Trots att det några år tidigare fanns misstankar om ohållbara arbetsförhållanden och kopplingar till de avskyvärda omskolningslägren gjordes inte tillräckligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränktes när tullavgifterna avskaffades. Nu, två år senare, nås vi av de hemska nyheterna att även svenska företag kan kopplas till solcellsproduktion utförd av muslimska tvångsarbetare i Kina.

På initiativ av den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet har hela parlamentet tidigare denna månad uppmanat kommissionen att presentera ny lagstiftning om företagens ansvar för klimatomställning och mänskliga rättigheter i hela företagskedjan. Kommissionen väntas lägga fram förslag på lagstiftning inom detta område senare i år. Det är bra att förslag om företagens ansvar för mänskliga rättigheter och klimatomställning i hela företagskedjan verkar vara i sikte, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Förhandlingarna om de olika delarna av EU:s gröna giv, COP 26 (FN:s klimatkonferens 2021 i Glasgow i höst) och FN:s högnivåkonferens i juli, som syftar till att följa upp Agenda 2030-målen måste alla fokusera lika mycket på att minska utsläppen som på hur utsläppen ska minska. Här har EU, medlemsstaterna och företagen ett gemensamt ansvar.

För oss socialdemokrater förutsätter en sann hållbar omställning alla delar – de ekologiska, ekonomiska och sociala. Inget samhälle är hållbart om inte omställningen också sker på ett rättvist sätt, utan att någon lämnas bakom.

Evin Incir (S), Europaparlamentariker
Isak Öhrlund, förbundsstyrelseledamot för SSU med ansvar klimat och hållbarhetsfrågor
Tajma Sisic, förbundsstyrelseledamot för SSU med ansvar för utrikesfrågor

* * *

Läs artikeln på Svenska Dagbladets webbplats.

* * *

facebook Twitter Email