Evin Incir (S) tar plats i Europaparlamentets utrikesutskott

”Ett naturligt tillskott till mitt redan befintliga arbete”, konstaterar Europaparlamentariker Evin Incir (S), som nu tar plats i Europaparlamentets utrikesutskott.

Evin Incir sitter sedan mandatperiodens början i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) och i utvecklingsutskottet (DEVE). – Med tanke på hur världen ser ut idag, känns det som ett naturligt steg att ta. Jag kämpar redan för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt biståndsfrågor. Nu kan jag…

Läs mer

Vi kan inte backa med humanitärt bistånd

Världen brinner, klyftorna är stora och mänskliga rättigheter och demokrati hotas på många håll. Det är dags att vända den onda spiralen. Det är en viktig mandatperiod i Europaparlamentet. De kommande åren kommer bli helt avgörande för FN:s globala hållbarhetsmål. Det kommer också bli kritiskt för EU-ländernas bistånd- och utvecklingspolitik, politikområden som alltmer attackeras högerifrån….

Läs mer

Klimatomställningen måste vara rättvis

Debattartikel av Jytte Guteland, Evin Incir och Marlene Burwick i Aftonbladet den 9 december 2019. Debattörerna: Inget land kan sopa ansvaret under mattan Just nu pågår FN:s klimattoppmöte i Madrid. Nyligen presenterade FN en rapport som konstaterar att världens länder måste femfaldiga de klimatåtgärder som utlovats om Parisavtalets 1,5-gradersmål ska nås. Det är en tydlig…

Läs mer

Socialdemokrater i världen måste återigen förena sig

Krönika av Evin Incir i Aktuellt i politiken den 15 november 2019. Vi har mindre än tio år på oss att stabilisera uppvärmningen vid 1,5 grader för att rädda vår planet. Samtidigt befinner sig 70 miljoner människor på flykt på grund av krig, förtryck och klimatkonsekvenser. En del forskare menar att över 200 miljoner människor…

Läs mer

Europaparlamentariker Evin Incir (S) besöker Lund

På fredag den 11 oktober besöker Europaparlamentariker Evin Incir (S) Lunds Universitet. På programmet står bland annat besök vid masterprogramet International Human Rights Law och vid Raoul Wallenberginstitutet för folkrätt, mänskliga rättigheter och humanitärt bistånd.

Evin Incir är sedan juli i år ordinarie ledamot av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor . Hon sitter även i parlamentets utvecklingsutskott. Evin Incir ingår också som ordinarie ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet och är ersättare i delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen och Medelhavet….

Läs mer

Evin Incir (S) vill se ökat skydd för utsatta grupper

Europaparlamentariker Evin Incir (S) krävde besked om hur nya, lagliga vägar in i Europa ska kunna skapas, när den tillträdande kommissionären för ”skydd av Europas livsstil”, Margaritis Schinas, frågades ut i Europaparlamentet på torsdagskvällen.

– I sina tidigare, skriftliga svar var Margaritis Schinas inte tydlig. Han måste förklara hur han avser att leva upp till de löften om lagliga vägar in i unionen, som den tillträdande kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen har gett, säger Evin Incir, som är ledamot av det ansvariga utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter…

Läs mer

EU:s humanitära bistånd måste värnas

EU:s humanitära bistånd behövs för att lindra nöd och hantera de stora utmaningar som världens ökande kriser och klimathotet medför. Biståndet behöver också bli bättre på kopplingen till mer långsiktigt utvecklingssamarbete och på att inkludera lokala civilsamhällesorganisationer och andra aktörer.

Det menar Europaparlamentariker Evin Incir (S), efter utfrågningen av Janez Lenarčič, som föreslås bli EU:s kommissionär med ansvar för krishantering, dit de humanitära biståndsfrågorna hör. – Världens kriser ökar och blir alltmer långdragna. De humanitära behoven är enormt stora, allt fler människor tvingas på flykt och klimatkrisen påverkar de redan sårbara allra mest, säger Evin…

Läs mer

Evin Incir (S) får tung roll i antirasistisk arbetsgrupp i Europaparlamentet

Socialdemokraternas Europaparlamentariker Evin Incir kommer att utses till medordförande (co-chair) för Europarlamentets tvärpolitiska grupp mot rasism, ARDI - Anti-Racism and Diversity Intergroup. Gruppen arbetar med antirasism och mångfaldsfrågor både internt inom parlamentet och externt genom lagstiftning.

– Idén om allas lika värde motarbetas kraftigt i vissa delar av EU – och av partier och rörelser som finns representerade i Europarlamentet. Jag ser fram emot att ta kampen och arbeta tvärpolitiskt med dessa frågor. Det behövs nu mer än någonsin, säger Evin Incir (S). Gruppen har ännu inte formellt tillträtt, men arbetet…

Läs mer

Svenska (S) i EU-parlamentet säger ja till ny kommissionsordförande

Efter försäkringar om en mer ambitiös klimatpolitik och krav på ett tydligt ställningstagande för EU:s grundläggande demokratiska principer, valde de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet på tisdagen att rösta ja till kristdemokraten Ursula von der Leyen som ny ordförande för EU-kommissionen.

– Vi hade givetvis helst velat se vår kandidat, socialdemokraten Frans Timmermans, som ny kommissionsordförande, men sedan det stod klart att han inte hade tillräckligt stöd har vi arbetat för att påverka det politiska innehållet hos den kandidat EU:s medlemsländer fört fram, säger Heléne Fritzon efter omröstningen. Framför allt handlar det om tydliga krav på…

Läs mer

Evin Incir (S) får demokratifrågor som ansvarsområde i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Evin Incir (S) utsågs på tisdagen till ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt i utskottet för utvecklingsfrågor (DEVE).

– Den europeiska unionen står inför stora problem. Demokrati och rättsstatens principer attackeras från högerkrafter – utvecklingen i Polen och Ungern, men också Italien, är väldigt oroande. Med mina två utskott kan jag vara med och säkerställa att vi når resultat, fortsätter Evin Incir. – Det känns som kombinationen mellan LIBE-utskottet och utvecklingsutskottet hakar i…

Läs mer
facebook Twitter Email