Media & kontakt

KANSLI

 • Staffan Dahl, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
  E-post: staffan.dahl@ep.europa.eu
  Kontor: +32 2
  Mobil: +32 473 94 44 81
 • Emma Brunberg, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utvecklingsutskottet (DEVE)
  E-post: emma.brunberg@ep.europa.eu
  Kontor: +32
  Mobil: +32 470 50 16 38

 

PRESS

facebook Twitter Email