Media & kontakt

KANSLI

 • Staffan Dahl, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
  E-post: staffan.dahl@ep.europa.eu
  Kontor: +32 284 72 19
  Mobil: +32 473 94 44 81
 • Vakant
  Ansvarar för
  – utvecklingsutskottet (DEVE)
  E-post:
  Kontor:
  Mobil:

 

PRESS

facebook Twitter Email