Media & kontakt

KANSLI

 • Lisa Collste, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
  – tillfälliga utskottet Pegasus (PEGA)
  – konstitutionella utskottet (AFCO)
 • Edith Permén, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utvecklingsutskottet (DEVE)
  – utrikesutskottet (AFET)
  – underutskottet för mänskliga rättigheter (DROI)
  – underutskottet för säkerhet och försvar (SEDE)
  E-post: edith.permen@ep.europa.eu
  Mobil: +32 474 70 31 99

PRESS

SOCIALA MEDIER

facebook Twitter Email