Om Evin

Evin Incir föddes 1984 och är idag Europaparlamentariker för Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Evin har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2019.

I Europaparlamentet har Evin Incir följande uppdrag:

  • Ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)
  • Suppleant i utskottet för utrikesfrågor (AFET)
  • Suppleant i utskottet för utveckling (DEVE)
  • Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Palestina
  • Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
  • Suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
facebook Twitter Email