EU:s humanitära bistånd måste värnas

EU:s humanitära bistånd behövs för att lindra nöd och hantera de stora utmaningar som världens ökande kriser och klimathotet medför. Biståndet behöver också bli bättre på kopplingen till mer långsiktigt utvecklingssamarbete och på att inkludera lokala civilsamhällesorganisationer och andra aktörer.

Det menar Europaparlamentariker Evin Incir (S), efter utfrågningen av Janez Lenarčič, som föreslås bli EU:s kommissionär med ansvar för krishantering, dit de humanitära biståndsfrågorna hör. – Världens kriser ökar och blir alltmer långdragna. De humanitära behoven är enormt stora, allt fler människor tvingas på flykt och klimatkrisen påverkar de redan sårbara allra mest, säger Evin…

Läs mer

Evin Incir (S) får tung roll i antirasistisk arbetsgrupp i Europaparlamentet

Socialdemokraternas Europaparlamentariker Evin Incir kommer att utses till medordförande (co-chair) för Europarlamentets tvärpolitiska grupp mot rasism, ARDI - Anti-Racism and Diversity Intergroup. Gruppen arbetar med antirasism och mångfaldsfrågor både internt inom parlamentet och externt genom lagstiftning.

– Idén om allas lika värde motarbetas kraftigt i vissa delar av EU – och av partier och rörelser som finns representerade i Europarlamentet. Jag ser fram emot att ta kampen och arbeta tvärpolitiskt med dessa frågor. Det behövs nu mer än någonsin, säger Evin Incir (S). Gruppen har ännu inte formellt tillträtt, men arbetet…

Läs mer

Svenska (S) i EU-parlamentet säger ja till ny kommissionsordförande

Efter försäkringar om en mer ambitiös klimatpolitik och krav på ett tydligt ställningstagande för EU:s grundläggande demokratiska principer, valde de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet på tisdagen att rösta ja till kristdemokraten Ursula von der Leyen som ny ordförande för EU-kommissionen.

– Vi hade givetvis helst velat se vår kandidat, socialdemokraten Frans Timmermans, som ny kommissionsordförande, men sedan det stod klart att han inte hade tillräckligt stöd har vi arbetat för att påverka det politiska innehållet hos den kandidat EU:s medlemsländer fört fram, säger Heléne Fritzon efter omröstningen. Framför allt handlar det om tydliga krav på…

Läs mer

Evin Incir (S) får demokratifrågor som ansvarsområde i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Evin Incir (S) utsågs på tisdagen till ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt i utskottet för utvecklingsfrågor (DEVE).

– Den europeiska unionen står inför stora problem. Demokrati och rättsstatens principer attackeras från högerkrafter – utvecklingen i Polen och Ungern, men också Italien, är väldigt oroande. Med mina två utskott kan jag vara med och säkerställa att vi når resultat, fortsätter Evin Incir. – Det känns som kombinationen mellan LIBE-utskottet och utvecklingsutskottet hakar i…

Läs mer
facebook Twitter Email