Politik & vision

Ett demokratiskt Europa som inte daltar med unionens skurkstater

Vi måste agera med sanktioner mot de medlemsstater som nedmonterar demokratin och inskränker våra universella fri- och rättigheter. Därför kräver jag att EU omedelbart stryper det ekonomiska stödet till länder som Ungern och Polen.

De skattepengar som vi i hela Europa betalar ska aldrig bidra till skurkstaters nedmontering av demokratin. Istället vill jag satsa delar av resurserna på civilsamhället för att stärka de lokala motkrafterna. Misskötsel av universella fri- och rättigheter ska svida i statskassan och, om ingen förändring sker, leda till indraget EU-medlemskap.

 

Ett jämlikt Europa där upprustning och renovering av Europas miljonprogram sker som i ett led för att bryta segregationen

Ojämlikheterna ser inga gränser. Lika viktigt som det är att bygga ut järnvägen i Europa, lika viktigt borde det vara att renovera miljonprogramsområdena.

Rätten till en anständig bostad är inte bara grundläggande – i dag avgörs vår framtid till stor del av var vi kommer ifrån. Till och med medellivslängden skiljer sig idag mellan rika och fattiga bostadsområden. En ojämlikhet som effektivt släcker ungas framtidshopp. Det vet jag som är uppvuxen i Bergsjön.

Samtliga EU-stater måste ta fram konkreta reformer för att minska segregation och klassklyftor. Stater och kommuner som tar sitt ansvar borde stimuleras med riktade EU-anslag. För lika självklart som det är med miljöbonusar, lika självklart borde det vara med jämlikhetsbonusar.

Ett feministiskt Europa där kvinnor har hela lönen och halva makten

I dagens Europa kränks rättigheter som borde vara självklara. Kvinnofientliga partier växer sig starkare och deras förslag blir allt grövre. Hälften av EU:s 508 miljoner invånare är kvinnor – det är dags att vi höjer våra röster för ett feministiskt Europa. Kvinnans kropp tillhör enbart henne själv. Samvetsklausuler passar bäst i historieböckerna. En samtyckeslag bör införas i hela Europa och aborträtten ska vara självklar.

Idag har en tredjedel av Europas kvinnor utsatts för våld. Jag kräver att EU tar krafttag för att eliminera allt våld mot kvinnor – både direkt och strukturellt. Globalt sett utför kvinnor tre gånger mer obetalt arbete än män. Kvinnors löner är i genomsnitt 17 procent lägre. Och samtidigt hindras en av fyra kvinnor i Europa från att arbeta på grund av hushållsansvar. Vi ska ha rättvisa möjligheter till lönearbete – och lika lön för lika arbete ska vara en självklarhet i hela EU.

 

* * *

facebook Twitter Email