Evin i Europaparlamentet

Vice ordförande

  • DPAL Delegationen för förbindelserna med Palestina

Vice gruppledare

  • LIBE Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Ledamot

  • LIBE Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • D-TR Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet
  • DMED Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Suppleant

  • AFET Utskottet för utrikesfrågor
  • DEVE Utskottet för utveckling
facebook Twitter Email